[] [/one_half]


Барк Медиа е личният професионален проект на тонрежисьора Димитър Русев.
С интересен и не малък опит в сферата на аудио пост-продукцията, екипът на Барк Медиа има увереността да предложи на своите клиенти услуги съизмерими със световните стандарти.