ЗА НАС

В Барк Медиа знаем, че:

Съвременният зрител е все по-добре запознат с творческия процес по създаването на кино и телевизионни продукти и все по-взискателен към крайния резултат. Добрата аудио и видео пост продукция, дублажа и звуковия дизайн на всеки проект показват едновременно уважение както към екипа създал визуалното произведение, така и към зрителя.

В Барк Медиа вярваме, че:

Качественият звук добавя допълнителна стойност на визуалното произведение. В Барк Медиа уважаваме труда на всеки един участник в създаването на аудио-визуалния продукт.

В Барк Медиа обичаме това, което правим.

Участвайки много години в процеса по дублиране на български език успяхме да установим грешките, които се допускат при изготвянето на финалните материали. Това, разбира се, води до некачествен краен продукт и по-малка гледаемост на каналите. Част от проблемите, които най-често отблъскват зрителя са: рутинното използване на малка част от актьорите, лоши, неточни и несинхронни преводи, некачественият подбор на гласове за съответните роли и честата им смяна по време на или между различни сезони на продукцията. Това ни провокира и решихме да създадем студио Барк Медиа, с цел подобряване на качеството и по-добър контрол върху целия процес.